Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Sinop’un Geliştirilmesi ile Mevcut ve Gelecek Nesiller için Olumlu bir ortam Oluşturmasını Sağlamak Üzere;

Sürdürülebilirlik İlkesi Çerçevesinde, Uluslararası Normlar ve Ulusal Öncelikler Gözetilerek, Strateji ve Mevzuat Geliştirmek, Uygulamak, İzlemek, Denetlemek, Koordine Etmek ve Toplumda Duyarlılık Oluşturulmasını Sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Sinop TSO 5174 Sayılı kanunumuz ve mevzuat çerçevesinde , ilimizin kalkınmasında, gelişmesinde ve ülkemizin Ticaret ve Sanayileşme alanında katkıda bulunup , üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayıp memnuniyetini sağlamayı , sürekli etkinliği , etkililiği  ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.