Üyelik Avantajları

ODAMIZA ÜYELİK AVANTAJLARI:

·     Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli mercilere iletilmesi konusunda girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

·     Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

·     İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin satışı, kontrol ve onay işlemleri,

·     İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb.nin suret onayları,

·     İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,

·     Bilirkişi, Fire-Zaiyat ve Ekspertiz Raporları düzenlenmesi,

·     İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,

·     İmalatçı firmaların üretim ve tüketim durumlarını gösterir belgeler,

·     Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

·     İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

·     Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,

·     Odamızın protokol imzaladığı bankalardan düşük faizli kredi alabilme imkanı,

·     Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,

·     Gerçek Şahıs, Şirket Ortak ve Yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

·     Tüccar ve sanayicilerin çeşitli kurumlardan talep edilen; Oda Sicil, Faaliyet belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Vize Belgesi, İhale Durum Belgesi, Yerli İstekli Belgesi v.b. belgelerin hazırlanması ve onaylanması,

·     Odamızda verilen üyelerimize yönelik eğitim seminerlerinden faydalanma,

·     Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda Odamız stantları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma,

·     Odamız fuar organizasyonlarından faydalanma,

·     Odamız yayınlarından faydalanma,

·     Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ