Politikalarımız

SİNOP TSO POLİTİKALARI

        

SİNOP TSO İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 Sinop Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle, evrensel değerlerin uygulandığı, birbirine güvenen, üretken, yeniliklere açık, çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak ve kişilerin çalışmak için öncelikle tercih ettikleri bir kurum olmaktır

SİNOP TSO MALİ POLİTİKASI

 SİNOP TSO üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

  SİNOPTSO, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri,  bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda bahsedilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturur.

 

            SİNOP TSO İLETİŞİM POLİTİKASI

  Sinop’un tarihini, kültürünü, yerel değerlerini ve turizmini doğru zamanda, doğru bilgiler ışığında haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak,  Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerden kamuoyunun ve üyelerimizin zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Kurum çalışanları arasında güçlü bir iletişim kurmak ve bu işlemleri sistematik bir şekilde yapmaktır.

 

SİNOP TSO BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan SİNOPTSO ’nun kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem SİNOPTSO ’nun bilgi işlem politikasını oluşturmaktadır.

 

      ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 

Üyelerin dilek ve önerilerini kolayca iletmelerini sağlamak; bu talepleri hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek,

Üye sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek,

Lobicilik yaparak seslerinin duyurulmasını sağlamak,

Eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, giderilmesini sağlamak,

Hatasız ve güler yüzlü hizmet verebilmek,

Yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek,

Dış ticaret konusundaki eksikliklerini tespit etmek ve destek olmak,

Proje yapabilme yeteneğini geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli arttırmak.