Sayın Üyemiz,

20.02.2021 tarih 31401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile yürürlüğe giren, Şirket kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile elektronik ortamda temin edilen imza verisinin kullanımı hakkında yasal düzenleme yapılmıştı.

İş bu defa, 01/03/2022 tarihi itibariyle Mersis üzerinden yapılacak yetki atama ile kuruluş başvurularında elektronik imza ile tescil başvuruların oluşturulmasına başlanacaktır.

Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların herhangi bir aksama olmadan devam etmesi için Mersis ana sayfasında bulunan ‘Yardım’ içerisinde ‘Dijital İmza Beyanı’ dokümanının incelenmesi ve bu yeni uygulama ile işlemlerin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.