5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10. Maddesi 3.Fikrası; “içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.

Bu kapsamda, 2019 ve 2020 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar (16:00) aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde, söz konusu yasa gereği yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

Dipnot: ( 7256 sayılı yapılandırma kapsamında 2020 yılı 2. Taksit faizleri dışındaki geriye dönük faizleri sildirip, kalan kısmını 6 taksitte ödeyebilirsiniz. Yapılandırma başvurusunda bulunup ilk taksidini 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar (16:00) ödeyenlerin kayıtları, taksitlerini düzenli ödedikleri takdirde askıya alınmayacaktır.)

Üyelerimize önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için tel: 2611806 Dahili:118