17/11/1010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30/12/2020 tarihli ve 31350 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3353 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla birer ay uzatılmıştır.

Söz konusu karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Defterdarlığımız ve Vergi Dairelerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Ancak Covid 19 pandemisi nedeniyle vatandaşlarımızın www.gib.gov.tr adresinden başvuruda bulunmaları ve kredi kartıyla ödemeye imkanı da sunulmuş olup, bu kanalı kullanmaları, kendileri ve toplum sağlığı için önem arz etmektedir.

Sinop Valiliği

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü