5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10. maddesi; “Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ya da bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.” hükmüne haizdir.

Bu kapsamda, 2022 ve 2023 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 30 Ocak 2024 Salı günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin güncel adres ve durumlarını tescil ettirmeleri ve vergi mükellefiyetleri kapalı olan üyelerimizin terkin işlemleri için Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde, yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerimizin kayıtları askıya alınarak; isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.