5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10. Maddesine göre; “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.

Bu kapsamda, 2021 ve 2022 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 31 Ocak 2023 Salı günü mesai bitimine kadar (16:00) aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde, söz konusu yasa gereği yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

DETAYLI BİLGİ İÇİN Tel: 261 18 06 Dahili:118