Tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarında adalete uygun bir şekilde karar verilebilmesi amacıyla sık bir şekilde başvurulan bilirkişilik müessesine ilişkin münferit ve kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacı doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu bağlamda Ticaret İl Müdürlükleri tarafından, Tüketici Hakem heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre en geç 31.12.2020 tarihine kadar bilirkişi sicillerinin oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle, İl Tüketici Hakem Heyetinde görev yapacak olan bilirkişilerin; başvuruda bulunmaları için gerekli şartların yer aldığı duyuru, Sinop Ticaret İl Müdürlüğü http://sinop.ticaret.gov.tr adresinde Bilirkişilik Başvuru İlanı adı ile yayınlanmıştır.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.