Avrupa Komisyonu, 2018 yılında European Social Economy Regions Pilot (ESER)  ile sosyal ekonomi alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal paydaşlar arasındaki bağı güçlendirmek ve sosyal ekonominin önemine dikkat çekmek istemiştir. Sosyal Ekonomi, Avrupa Komisyonunun 2019-2024 yıllarında benimsediği öncelikler arasına da girmiştir. Sosyal Ekonomi Misyonu sayesinde kamu sektöründe faaliyet gösteren paydaşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki etkileşimin artması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda,” Sosyal Ekonomi Misyonu” adlı çağrıya çıkılmış olup detaylar aşağıda yer alan bilgi notunda ve çağrının yayınlandığı web sayfası linkinde yer almaktadır.

Çağrıya İlişkin Zaman Planlaması:

Aşamalar Tarih (Tahmini)
Son Başvuru Tarihi 09.06.2020 17:00 (Brüksel Saati)
Değerlendirme dönemi Haziran 2020 – Ağustos 2020
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Eylül 2020
Hibe anlaşmaların imzalanması Aralık 2020
Faaliyetlerin başlangıç tarihi Şubat 2021

 

Bağlantı Linki

Bilgi Notu