COSME PROGRAMI

KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi

COS-PPOUT-2020-2-03

Amacı ve Kapsamı:

COSME Programı kapsamında “KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Avrupa Birliği’nin birlik dışındaki pek çok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (Free Trade Agreement, FTA) ve Dünya Ticaret Örgütü Hükümet Alımları Anlaşması (Government Procurement Agreement, GPA) gibi çeşitli ticari anlaşmaları bulunmaktır ve bu anlaşmalardan bazıları kamu alımlarını da kapsamaktadır.

Bu çağrının amacı Avrupa KOBİ’lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını sağlamaktır.

Kamu alımları KOBİ’lerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmakta ve büyümelerine destek olmaktadır. AB, bugüne kadar şirketlerin birlik dışındaki fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanması için pek çok yatırımda bulunmuştur. COSME Programı’nın ikinci bileşeni olan “Pazarlara Erişim” bileşeninin altında yer alan bu teklif çağrısı ile KOBİ’ler yeni pazarlara ulaşabilecektir.

Proje kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Küme İşbirliği Platformu gibi COSME ve diğer AB programları altında faaliyet gösteren oluşumlar ile işbirlikleri kurulacaktır. Öte yandan, bu oluşumlar ile yürütülecek aktivitelerin tamamen projeye özel tasarlanmış özgün aktiviteler olması gerekmektedir. Hali hazırda kuruluşun yapısı gereği yürütülen faaliyetler kesinlikle finanse edilmeyecektir.

AB’nin hali hazırda ticaret anlaşmaları imzaladığı AB üyesi olmayan ülkelerin bir listesi çağrı dokümanında (Annex 3) yer almaktadır, bu liste “hedef ülke” seçiminde bir rehber görevi görecektir. COVID-19 salgını sebebiyle rekabetin arttığı ve/veya salgından ağır şekilde etkilenen sektörlere önem verilmesi tavsiye edilmektedir.

Proje Aşamaları:

Projelerin 2 aşamadan oluşması gerekmektedir:

1- Hazırlık Aşaması

Bu aşamada aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

 • Hedef ülkelerde hangi sektörlerin ve KOBİ sınıflarının projeye dâhil edileceği belirlenmelidir;
 • “Uluslararasılaştırma” stratejisi ve uygulanacak aktivite detaylarını içeren bir yol haritası oluşturulmalıdır;
 • Proje ile ilgili gelişmeler web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmalıdır. Partner ağlar da -örneğin Avrupa İşletmeler Ağı- bu amaçla kullanılabilir;
 • COSME ve diğer AB programları altındaki oluşumlar ile iş birliği kurulmalıdır;

2- Uygulama Aşaması

Bu aşamada aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

 • KOBİ’lere AB üyesi ülkeler dışında gerçekleşen kamu alımlarına katılmanın faydaları üzerine eğitimler verilmelidir;
 • KOBİ’ler AB/COSME ülkelerinde ortak bulmaları için desteklenmelidir;
 • KOBİ’lere AB dışında açılan çağrılar için rehberlik edilmelidir;
 • Yüz yüze veya sanal ortamda hedef ülkelerden ve AB/COSME ülkelerinden gelen katılımcılar ile B2B etkinlikleri düzenlenmelidir;
 • 3 adet AB/COSME ülkesinden en az 300 KOBİ’ye ulaşılmalıdır;
 • AB üyesi olmayan hedef ülkeler ile ilgili en az 3 adet bilgilendirme etkinliği yapılmalıdır;
 • En az 2 adet “tedarikçiler ile tanışma” etkinliği düzenlenmelidir;
 • Proje bitiminde ileride faydalanılmak üzere kazanılan tavsiyeler ve deneyimler paylaşılmalıdır.

 

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2020, 17:00 (Brüksel saati)

Bütçe:

Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 2,000,000 Avro’dur.

EASME’nin 5 teklifi fonlaması beklenmektedir.

Proje başı ayrılan hibe miktarı 400,000 Avro’dur.

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75’i kadar olacaktır

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

 • Konsorsiyum en az 3 tüzel kişilikten oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkelerden olmalıdır.
 • Ticaret ve sanayi odaları, kümelenmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu), kamu kurumları (ulusal, bölgesel, yerel), üniversiteler ve eğitim kurumları, araştırma merkezleri başvuru yapabilir.
 • Ülkemizden yapılacak başvurularda ortaklar, AB ülkeleri kurum/kuruluşlarından seçilmelidir.
 • Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna COSME katılımcı ülkelerinden olup aynı zamanda hedef ülkeler listesinde (Annex 3) yer almaktadır. Bu durumda hem konsorsiyum üyesi hem de hedef ülke olmaları mümkündür.
 • Proje süresi 30-36 ay arası olmalıdır.
 • Her proje en az 2 adet AB üyesi olmayan ülkeyi “hedef ülke” olarak belirlemelidir.

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 15 Eylül 2020 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

Detaylı Bilgi için: KOSGEB https://cosme.kosgeb.gov.tr

[email protected]