T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda aşağıda yer alan program çerçevesinde 24 – 25 Mayıs 2022 tarihlerinde Kastamonu, Kastamonu-Tosya, Bartın, Karabük ve Sinop’a yönelik olarak “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir. Online olarak gerçekleşecek seminerlere katılım ücretsiz olup, seminere katılmak isteyen firmaların aşağıdaki linkler vasıtasıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Seminer bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecek olup, söz konusu belgeler elektronik ortamda katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir. Üyelerinizin seminerlere katılımı hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerini geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmaları hem de mevcut ihracatlarının geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması ve yeni pazarlara açılımları açısından önem arz etmektedir. Bilgilerinize rica ederiz

24 Mayıs 2022 Birinci Oturum:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_It4_6c_DSV2-Eh8LdozvpA

25 Mayıs 2022 İkinci Oturum:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tssf2_BySkSnXl1fk3bRhQ

EK 1: Seminer Programı