Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 15.03.2022 tarih ve 7896 sayılı yazıda, Fas Kalkınma, Yatırımlar ve İhracat Ajansı tarafından, Fas’ta otomotiv, havacılık, tekstil ve gıda gibi öne çıkan sektörlere ilişkin ekte yer alan tanıtıcı broşürlerin Rabat Ticaret Müşavirliğimize iletilerek, Türk yatırımcılar ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyulacağının bildirildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,