İlgi’de kayıtlı yazıda, Birleşik Krallık hükümeti tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi planlanan “Geçiş Dönemi Sonrasında” 1 Ocak 2021 tarihi iitibariyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranlarının yayımlandığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu gümrük vergisi oranlarına htpps:/www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 bağlantısından ulaşılabileceği açıklanmıştır.

Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ

TOBB Genel Sekreteri