Birliğimiz iştiraki olarak faaliyet gösteren TOBB UYUM Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, .tr uzantılı
internet alan adları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uyuşmazlık çözüm merkezi olarak
yetkilendirilmiştir. Konuya ilişkin bilgi notu ve görsel ekte sunulmaktadır.

EK: Bilgi Notu