Bilindiği üzere; ısı sayaçlarının muayenelerine ilişkin işlemler 06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği hükümlerince Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre, ısı sayaçları 5 yılda bir periyodik muayeneye tabi olup, bu muayeneler Bakanlığımızdan yetki almış servisler tarafından yapılmaktadır.

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile bahse konu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, 2016 ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş ısı sayaçlarının tamamı için 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayeneye müracaat edebilme ve belirtilen dönemde başvuru yapanlar için yıl sonuna kadar muayenelerini yaptırabilme imkanı sağlanmıştır.

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu, kamuoyuna duyurulur.