6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin yıllık faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvelinin (Sansic-B) doldurularak her yılın ilk dört ayı içerisinde elektronik ortamda https://sanayisicil.gov.tr adresinden işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından verilmesi zorunludur.

Sanayi Sicil Belgesindeki bilgilerde (unvan-adres değişikliği ve ürün ilavesi) değişiklik olması halinde bir ay içerisinde https://sanayisicil.gov.tr adresinden işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından başvurunun yapılması, yeni bilgilere göre düzenlenmesi, işletme faaliyetine son verilmesi durumunda yine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen adres üzerinden bilgi verilmesi zorunludur.

Bu nedenle, beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde bildirmeyenlere ve 2020 yılına ait İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihine kadar vermeyenlere kanunun 9. Maddesi gereğince 1730,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.