KÇÖ VE NÜD PRİM DESTEĞİ TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanun Geçici 26 ncı maddesi prim desteğine ilişkin usul ve esaslar:
a) 01.07.2020 öncesi KÇÖ ve NÜD başvurusu olması,
b) KÇÖ ve NÜD sonlandırılarak normal çalışmaya dönülmesi,
c) Bu kapsamdaki işyerleri 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süresince prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payının tamamı (%37,5) üzerinden prim desteği sağlanacaktır.

Genel Şartlar:
a) KÇÖ ve NÜD faydalanması ve normal çalışmaya dönülmesi,
b) Özel sektör işvereni olması, ( Kamu işyerleri, ihale kapsamında olan özel sektör işyerleri ve ev hizmetleri kapsam dışıdır.)
c) Süresinde Aylık prim hizmet belgesi ve Muhsgk belgesinin 6666 Kanun türü seçilerek verilmesi,  gerekmektedir.

Destek Süresi:
a) 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere KÇÖ ve NÜD sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle,
b) Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı, Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı, kadar destekten yararlanılacaktır.

Örnek: KÇÖ den Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından faydalanan ve 31.08.2020 tarihinde sonlanan bir işyerinin sırasıyla faydalandığı gün sayısı 10,15,15,15,12 olması halinde bu kişinin ortalama gün sayısı;
10+15+15+15+12 = 67/5 =13,4 = 13 gün olacaktır.
Bu çalışan Eylül, Ekim ve Kasım aylarından 13 gün süre ile prim desteğinden faydalanacaktır.
Faydalanacağı destek tutarı:
98,10 x 13 = 1.275,30 brüt kazancı x % 37,5 = 478,23 TL prim desteği bu kişiden dolayı yararlanılacaktır.

Örnek: KÇÖ den Mart, Nisan ve Mayıs aylarından faydalanan ve 15.05.2020 tarihinde sonlandıran bir işyerinin sırasıyla faydalandığı gün sayısı 3,30,15 olması halinde bu kişinin ortalama gün sayısı;
3+30+15= 48/3 = 16 gün olacaktır.
İşyeri bu çalışandan dolayı sadece Ağustos ayından 16 gün süre ile prim desteğinden faydalanacaktır.
Faydalanacağı destek tutarı:
98,10 x 16 = 1.596,60 brüt kazancı x % 37,5 = 588,60 TL prim desteği bu kişiden dolayı yararlanılacaktır.

Başvuru Şekli:
4447 sayılı Kanunun geçici 26 ıncı maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim
desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “6666 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Diğer Hususlar:
a) Bu destekten faydalanan sigortalılar 5510 sayılı Kanun indirimi ve diğer teşvik
türlerinden faydalanamayacaklar,
b) Yersiz faydalanılan kişiler için gecikme zammı ile birlikte geri iade alınacaktır,
c) İşyeri nakil olması halinde yine kalan süresi kadar faydalanacak,
d) 6666 sayılı Kanun türü seçilerek verilen belgelerden dolayı prim borcu olup
olmadığına bakılmaksızın destek tutarından yararlanılacaktır….