Yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak KOSGEB Acil Destek Kredi Programı başlatılmıştır. Afetten zarar gören ve bu durumu hasar tespit raporu ile kayıt altına alan işletmeler krediye başvuruda bulunabileceklerdir.

Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;
-2020 yılı net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılat tutarı 100.000 TL’nin altında olan işletmeler için kredi üst limiti 100.000.-TL, 100.000 TL ve üzerinde olan işletmeler için kredi üst limiti 250.000 TL,
-Sıfır (0) faizli,
-İlk 12 (on iki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.
Başvuru süreci:
-KOSGEB’e kayıtlı olmak ve beyannamenizin güncel olması.
-Hasar tespit raporunuzun olması.
-Bankaya başvuru. (Akbank hariç Sinop’taki tüm bankalardan başvuru yapılabilir.)
-KOSGEB onayı.
Programın kapanış tarihi: 31.03.2022