İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin kendi aralarındaki satışların, (d) bendinde ise motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışının Yönetmelik kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacağı, bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üç adetten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışının, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler sonrasında;

1- Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, kiralanmak üzere satın alınan veya finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere satışı Yönetmelik kapsamında bulunmadığından, motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmelerin bu satışlar nedeniyle yetki belgesi almaları gerekmemektedir.

2- Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, kiralanmak üzere satın alınan veya finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtların, satın alım ya da edinim tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle işletmede kalmasının ardından herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye satışı Yönetmelik kapsamında bulunmadığından, motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmelerin bu satışlar nedeniyle yetki belgesi almaları gerekmemektedir.

3- Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından bir yıldan kısa süreli kiralanan taşıtların gerçek veya tüzel kişilere satışının yetki belgesi ile gerçekleştirilmesinde herhangi bir kısıtlama veya süre şartı bulunmamaktadır.

Üyelerimize duyurulur.