ODA AİDAT BORÇLARI 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR

Sayın Üyemiz;

“7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  27/08/2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile aidat borçlarının ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır.

Bu Kanun’a göre;

  1. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
  2. Kanun 30 Nisan 2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını yani 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidatları kapsamaktadır.
  3. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31 Ekim 2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.
  4. Kanun kapsamında borçlarını taksitlendirmek isteyen üyelerimizde aidatlarını yine 31 Ekim 2021 tarihine kadar müracaat ederek takip eden aydan başlamak üzere altı eşit taksitte (30 Kasım 2021 – 30 Nisan 2022 arası) ödeyebilir. Yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Muhasebe Servisi Tel: 0368 261 18 06  / Dahili : 118
E-posta : [email protected]
Üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.

SİNOP  TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

EK: 7326 Sayılı Kanuna Göre Borç Yapılandırma Başvuru Dilekçesi