14,01,2021  tarihli, 257538 sayılı ve  Organize Sanayi  Bölgeleri ve Sanayi İşletmelerinde  Sıfır Atık Yönetim Sistemi  Süreci konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıya göre, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Ek 1-B’sinde yer alan “Bina ve Yerleşkeler için Uygulama Takvimi” kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve içerisinde bulanan tüm işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi (S AB S) üzerinden sıfır atık belgesi alması gerekmektedir.
ilgi yazıda; sıfır atık kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin OSB yönetimi tarafından yerine getirilebileceği gibi OSB yönetimi koordinasyonunda da yapılabileceği belirtilerek, süreç ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.
Saygılarımızla.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi İşletmelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi Süreci