Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazısında; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.

İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın Genel Esaslar başlıklı 5. maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usül ve Esaslarda belirtilmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmekte olup, bilgilerinizi konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Ali Emre YURDAKUL

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı