Sinop Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 02.01.2023 Tarih ve E-70093029-120.02.02-436937 Sayılı, Yıllık İşletme Cetveli konulu yazısında:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereğince, yıllık faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvelini (Sansic-B) her yılın ilk dört ayı içerisinde https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden doldurma ve Sanayi Sicil Belgelerindeki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirme zorunluluğu olan sanayi işletmeleri için;

Beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde bildirmeyenlere ve 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2023 tarihine kadar vermeyenlere, 6948 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince 5.252,00 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: Duyuru