Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11/02/2023 tarih ve E-34221550-800-1499 sayılı yazısında;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen, deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine dair duyuru ekte iletilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: SGK Duyurusu