Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 16.06.2023 tarihli yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından “Fit for 55” iklim paketi kapsamında yer alan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına yönelik olarak yasama süreci tamamlanan SKDM Mevzuatı’nın 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 Sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, yalnızca raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş döneminin 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacağı belirtilmektedir. Konuya ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından yayımlanan soru-cevap belgesi ekte sunulmakta olup; geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerine dair usul ve esasları belirleme çalışmalarının Komisyon tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda, geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerini ortaya koyan ikincil mevzuat önerisi ve eklerine ilişkin Komisyon tarafından bir kamu istişare sürecinin başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu taslak mevzuata ilişkin görüşlerinizin hem link üzerinden Komisyona gönderilmesi hem de bilgi amaçlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmek üzere 11 Temmuz tarihine kadar Odamıza iletilmesi mümkündür.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13873-The-reporting-obligations-during-the-transitional-period-of-the-carbon-border-adjustment-mechanism_en

Buna ek olarak; T.C. Ticaret Bakanlığının Birliklerine ilettiği yazıda; kurumsal sürdürülebilirlik konusunda gerekli özeni gösterme yükümlülüğüne (corporate sustainability due diligence) ilişkin Direktif taslağının yasama sürecinin de devam ettiği belirtilmekte olup, bahse konu Taslakta aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir:

· Şirketlerin; faaliyetlerinin çocuk işçiliği, kölelik, emek sömürüsü, kirlilik, çevresel bozulma ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmeleri ve gerektiğinde önlemeleri, sona erdirmeleri veya hafifletmeleri gerekeceği,
· Sadece tedarikçiler değil, aynı zamanda satış, dağıtım, nakliye, depolama, atık yönetimi ve diğer alanlar da dahil olmak üzere değer zinciri ortakları da etkilerini izlemek ve değerlendirmek zorunda kalacağı, bildirilmektedir.

Finansal hizmetler de dahil olmak üzere, sektörleri ne olursa olsun;

– 250’den fazla çalışanı ve dünya çapında 40 milyon avronun üzerinde cirosu olan AB merkezli şirketler, – 500’den fazla çalışanı ve dünya çapında 150 milyon avronun üzerinde cirosu olan şirketler,
– Cirosu 150 milyon avronun üzerinde olan AB üyesi olmayan ülke şirketlerinin de, cirolarının en az 40 milyon Avro’su AB’de elde edilmişse kapsama alınmasının beklendiği ifade edilmektedir. Yaptırımlar ve denetim mekanizması açısından kurallara uymayan şirketlerin zararlardan sorumlu olacağı ve ulusal denetim makamları tarafından yaptırıma tabi tutulabilecekleri belirtilmektedir.

Yaptırımların; ifşa etme, mallarının piyasadan çekilmesi veya dünya çapındaki net cirosunun en az %5’i kadar para cezası gibi önlemleri içereceği ve kurallara uymayan AB üyesi olmayan ülke şirketlerinin AB’de kamu ihalelerine girmesinin yasaklanacağı belirtilmektedir.

Üye devletlerin teklife ilişkin pozisyonlarını Kasım 2022 tarihinde kabul ettiği ve Parlamento’nun tutumu benimsemesinin ardından, mevzuatın nihai metni üzerinde müzakerelerin başlamasının beklendiği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.