İdaresi Başkanlığı tarafından 07/09/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve ekte yer alan taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirileceği belirtilmektedir.

İlgililerine duyurulur.

EK – 1