Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ticaret Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği bir bilgilendirmeye atıfta bulunularak, ülkemizin yanısıra Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın taraf olduğu 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine değinilmiştir. Yapılan bilgilendirmede, Ortak Transit Sözleşmesi’nin karar alma organı olan Ortak Komite’nin kararı doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle Sözleşme’ye Ukrayna’nın da Akit Taraf olarak katılım sağladığı bilgisi paylaşılmıştır.

Buna göre, 1 Ekim 2022 itibariyle söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde, AB – Ukrayna sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması ve buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresine transit idaresi olarak yer verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Aynı bilgilendirme kapsamında ayrıca; Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında beyan açacak uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin (Ortak Transit Sistemi altında teminat sağlayıcısı olan asıl sorumluların), mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan ekte yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatmaları ve Bakanlıklarına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerektiği ifade edilmiştir. Diğer yandan, Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyrulur.

Ek: Zeyilname ve Teminat Mektubu Örnekleri