Sayın Üyemiz,

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî  gazetede yayımlanmıştır.  Odamıza  ödenmesi gereken aidatlar da yapılandırma kapsamına alınmıştır.  Yapılandırma ile ilgili bilgiler aşağıda bilginize sunulmuştur.

Yapılandırma 31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarını kapsamaktadır. 2023 yılı aidatları kapsam dışındadır.

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular ekteki dilekçe doldurularak, dilekçe aslının Odamız Muhasebe birimine ulaştırılması durumunda  yapılabilmektedir.

Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuran üyeler peşin veya azami dokuz (9) taksit ile ödeme yapabileceklerdir.

Başvurularda yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyeler, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz (9) eşit taksitte (son taksit tarihi: 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırma ile ilgili her türlü sorunuz için Odamız  Muhasebe Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.  0368-261-1806 Dahili: 118

Saygılarımızla.

 

Ek: Yapılandırma  Başvuru Dilekçesi