Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 03/03/2023 tarih ve E-34221550-100-2303 sayılı yazısında;

Mer’i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS’ye ilişkin olarak Yükümlük Kayır ve Takip Sistemi’nde (YKTS) yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK