Yetki Belgeleri – Eşya Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri

Eşya Taşımacılığı Yetki belgesi Türleri;
(1) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,
verilir.
 • K-Türü Yetki Belgesi İşlemlerinizi Odamızdan gerçekleştirmeniz durumunda istenen belgeler şu şekildedir:
  K-Belgesi Başvuru Dilekçesi
  Araç Ruhsat Fotokopileri
  Adli Sicil Kaydı
  Tüzel Kişilerde, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti
 • K Türü Yetki Belgesi İşlemlerinizi E-Devlet Üzerinden gerçekleştirmek isterseniz rehberimize ulaşmak için:
  E-Devlet Başvuru Rehberi
 • K-Türü Yetki Belgesi Başvuru ve Yenileme Ücretlerine Ulaşmak için:
  Başvuru ve Yenileme Ücretleri